Kẹp lấy dị vật Tai, Mũi, Họng

Giá: Liên hệ

Mô tả